Skip to main content

Odluka o provođenju projekta Vrtim zdravi film za 2018/2019

Na 3. sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog školskog sportskog saveza, održanoj 29. rujna 2018. godine, donesena je Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir škola koje će provoditi projekt Vrtim Zdravi Film (Projekt) u školskoj godini 2018./2019.

Povjerenstvo, u sastavu: Jadranka Duvančić - predsjednica, te članovi Ivana Putarek i Josip Košutić, na svojoj sjednici održanoj dana 5. studenog 2018. godine, donijelo je Odluku o provođenju projekta Vrtim zdravi film u školskoj godini 2018./2019.

PDF icon Odluka o provođenju projekta Vrtim zdravi film

Sve odabrane škole u kojima će se provoditi Projekt, obavezne su poštivati sve upute dobivene od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza. Edukacija učenika u projektu Vrtim Zdravi Film, u školskoj godini 2018./2019., provodi se u periodu od mjeseca studenog (nakon održane edukacije učitelja) do 21. prosinca 2018. ili od 14. siječnja do 28. veljače 2019. godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog školskog sportskog saveza te dostaviti svim školama/ustanovama putem e-maila. Hrvatski školski sportski savez