Skip to main content

IPL INTERVJU | Sofija Vovk – Već sam drugog dana škole pokazala svoje vještine, na što je profesorica TZK-a rekla: „Ti ćeš biti u našem timu!“

Sofia Vovk, učenica je Gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice koju je predstavljala na ovogodišnjem Državnom prvenstvu iz stolnoga tenisa za osnovne i srednje škole. Sofia inače dolazi iz Ukrajine, ali upravo ona jedna je od četiri članice ekipe odabrane predstavljati Virovitičko-podravsku županiju. Glavni tajnik HŠSS Ivan Dujić uručio joj je poklon sportske opreme, a mi smo iskoristili priliku da nam Sofia ispriča kako se snalazi u novoj školi, ekipi te zašto je odabrala stolni tenis.

 

How did you decide to play table tennis, it is not always the first choice for many athletes? I am playing table tennis since my mother taught me when I was 5 years old, I played for my school in Ukraine so already on my second day of Gymnasium in Virovitica I showed my skills to my PE teacher and she said: „You will be on the team!“

Kako si odlučila igrati stolni tenis, to nije često prvi izbor mladim sportašima? Igram stolni tenis otkad me majka naučila igrati s pet godina; igrala sam za svoju školu u Ukrajini, tako sam već drugog dana nastave u Virovitici pokazala svoje vještine, na što je profesorica tjelesne i zdravstvene kulture rekla: „Ti ćeš biti u našem timu!“

 

How exactly did she discover you? Did you show her how you can play or? No, my classmates asked me if I wanted to play badminton, but I said table tennis would be perfect so we played and the teacher just noticed me.

Kako te točno otkrila? Jesi li joj pokazala kako igraš? Ne, ekipa iz škole pitala me želim li igrati badminton, ali sam rekla da bi jedna utakmica stolnog tenisa bila savršena, pa me tada profesorica primijetila.

 

Are table tennis and badminton extracuricullar activities in your school? We never do badminton, but we have a table in our school so we play table tennis often. Not during PE classes tho.

A stolni tenis i badminton su izvannastavne aktivnosti u tvojoj školi? Ne, badminton nemamo, ali imamo stol za stolni tenis pa smo počeli češće igrati. Ne tijekom nastave, ali svakako u slobodno vrijeme.

 

Your teacher is very supportive and by your side. What advice did she give you? She gave me the best advice; how to use my legs more while playing, how to stay focused and play correctly, I did not know some of the tricks.

Profesorica te zaista prati i podržava. Je li te savjetovala? Dala mi je najbolji savjet; pokazala mi kako da koristim noge više tijekom igre, kako ostati fokusirana i na što paziti, a i zapravo kako igrati pravilno – nisam bila upoznata sa svim pravilima i trikovima.

 

 

You are presenting Virovitičko-podravska županija at this competition. How does it feel to fight for a new country? I saw my competition, other players during the warmup, so I am really just happy to be here, everyone is great. Of course it is an honour and we will try to win a medal.

Predstavljaš Virovitičko-podravsku županiju na ovom natjecanju. Kakav je osjećaj boriti se za svoju novu zemlju? Vidjela sam si konkurenciju, tj. druge igrače tijekom zagrijavanja, tako da sam samo sretna što sam ovdje, zaista su svi izvrsni. Naravno da je čast biti ovdje i da ćemo pokušati osvojiti medalju.

 

Do you have any expectations from this competition?  I am here just to play – hang out with new friends.

Imaš li očekivanja od ovog natjecanja? Ja sam samo tu kako bih igrala, i družila se s novim prijateljima.

 

Have you made any new friend here, how do you find Croatian people? Well for example, my classmates – they are so friendly and kind, it's maybe not right to say it, but I like them more than my own classmates. They are all great people.

Imaš li novih prijatelja, što kažeš na nas Hrvate? Pa na primjer, moji prijatelji iz razreda – svi su toliko dragi i prijateljski nastrojeni; možda nije baš lijepo za reći, ali gotovo da mi se više sviđaju od mojih bivših kolega. Svi su baš izvrsni ljudi.

 

So the transition to Croatia was easy? Yes, they made it a good experience.

Dakle prilagodba na Hrvatsku bila je jednostavna? Da, svi su pomogli da to bude dobro iskustvo.

 

Are your classmates supportive of your playing then? Yes! When we won the first competition in Virovitica, everyone was like: Sofia, amazing! That was very nice!

A prijatelji iz razreda, podržavaju li tvoje igranje? Da! Kad smo pobijedili u Virovitici, svi su govorili: Sofia, izvrsno! Svaka čast!

 

And what about your teammates? They are so great, I am really enjoying this contest. We are not sleeping much, but it is very fun.

A kakve su djevojke iz tvoje ekipe? One su stvarno divne, i prekrasno mi je na ovom natjecanju. Naravno, ne spavamo baš puno, ali nam je jako zabavno.

 

Thank you for taking the time to speak with us, good luck at the rest of the competition!

Sofiji smo zahvalili na izdvojenom vremenu za kratki razgovor te poželjeli sreću u nastavku ovoga prvenstva koje možete pratiti na ovoj poveznici.

 

Morana Škrtić & Laura Vidović, IPL novinarke

Datum početka
03/06/2022
Datum završetka
02/08/2022